Wika

Buwan ng Wika Celebration

“Ang wika ay siyang nagpapahayag ng mga kaisipan at mithiin ng isang bayan.”

-Manuel L. Quezon, Ama ng Wikang Pambansa

Kung ang bayan ay nagnanais ng kaunlaran, dapat ay maunawaan natin ang kaibuturan ng kaluluwa nito — ang wika.

Narito ang mga kuhang retrato sa matagumpay na pagpupunyagi ng Departamento ng Filipino ng Pace Academy sa ating pambansang wika.

Nagpapasalamat ang departamento sa mga mag-aaral at kaguruan na naging bahagi nito.

Ipagmalaki, Wikang Filipino!