Buwan ng Wika Celebration

Buwan ng Wika Celebration

“Ang wika ay siyang nagpapahayag ng mga kaisipan at mithiin ng isang bayan.” -Manuel L. Quezon, Ama ng Wikang Pambansa Kung ang bayan ay nagnanais…

End of content

End of content